Zakat og Sadaqa

bismillah

Almisse

Det Islamiske Forbund står for indsamling af formue-zakah (zakaat al-maal) i løbet af den velsignede Ramadan samt distribution af det til de, som lever op til betingelserne for at kunne modtage det, såsom de fattige og de trængende, som ikke har råd til nyt tøj og mad til ´iid-dagene (ayaam al-´iid). Al-zakah er en søjle blandt Islams fem søjler, og det er obligatorisk for enhver muslim at betale zakat al-maal, hvis følgende betingelser er opfyldt: – Personen skal som minimum eje 85 gram guld eller hvad der svarer til det. – Personen skal være i besiddelse af beløbet i et helt månekalender år. – Beløbet skal være udover, hvad personen og dem, som vedkommende har forsørgerpligt for, har brug for, såsom udgifter til bolig, fødevare, drikke og tøj. – Zakah beløbet, som skal betales, er 2,5 procent, dvs. at for hvert 100 af hvilken som helst valutaenhed, skal vedkommende betale 2,5 af denne valutaenhed – altså uanset om der er tale om dollar, euro, kroner eller andet. Overholdelse af denne religiøse forpligtigelse kan være med til at eliminere fattigdommen blandt muslimer i de islamiske lande. (Al-zakah) er med til at holde fællesskabet samlet og oprette forbindelse til de fattige og trængende. Samtidig skaber det et socialt sikkerhedsnet mellem borgerne i et samfund.