Undervisning

bismillah

Weekend undervisning for børn

Hvad er Rayhaan?
Det Islamiske Forbund har siden 1999 arrangeret aktiviteter for børn, herunder islamisk og arabisk undervisning. I det kommende år 2012/2013 vil vi sætte ekstra fokus på udvikling af vores børneaktiviteter. Dette betyder blandt andet, at vi efter sommerpausen begynder med en helt ny aktivitets- og pensumplan (manhaj). Aktiviteterne omfatter følgende emner, Den Hellige Koran, det arabiske sprog, islamisk dannelse/opførsel og ikke mindst almene færdigheder, såsom hygiejne, organisering, samarbejde, tolerance samt respekt for andre.

Hvor og hvornår foregår Rayhaans aktiviteter
Aktiviteterne i Rayhaan foregår om lørdagen fra kl. 8.45 til 14.00 i moskeens lokaler på første sal på Hejrevej 3, 2400 København NV. Første gang d. 1. september 2012 fra kl. 8.45.

Aktivitetsplan

Antal lektioner

Emne

Sted

2 lektioner

Nasheed og udenadslære af Koranen

Moskeen

2 lektioner

Arabisk undervisning

Klasselokalet på 1. sal

1 lektion

Islamisk viden og dannelse

Klasselokalet på 1. sal

Traditioner giver tryghed, derfor samles alle elever og lærere kl. 9.00 i moskeen til nasheed. Det giver en god begyndelse på dagen og forældrene må meget gerne deltage.

Hvordan bliver mit barn optaget?
Hvis I ønsker Jeres barn optaget i Rayhaan, skal I kontakte Rayhaans kontaktpersoner.  Optagelse foregår efter først til mølle princippet. Bindende tilmelding kræver, at man udfylder et tilmeldingsblanket og betaler det fulde beløb kontant inden den 26. august 2012. Optagelse i løbet af året kan ske så længe, der er ledige pladser.

Download Rayhaans brochure på arabisk, klik her
Download Rayhaans brochure på dansk, klik her

Download Rayhaans regelsæt på arabisk, klik her
Download Rayhaans regelsæt på dansk, klik her

Rayhaans kontaktoplysninger

Adresse:

 

Hejrevej 3, 2400 København NV

  
Hjemmeside:www.islamiskeforbund.dk/rayhaan
  
E-mail:rayhaan@islamiskeforbund.dk
  
Mød Rayhaan på facebook:                         
www.facebook.dk/rayhaandk
Undervisningen for kvinder:

Undervisningen foregår om søndagen 

Sted: Hejrevej 3, 1. sal, 2400 Kbh. NV

For mere information skriv til: alrabita_viden@live.dk


Undervisningen for mænd omfatter følgende emner:

Arabisk undervisning:

– Læsning i henhold til al-qaa’idah al-baghdaadiyah 

– Ordforråd 

– Grammatik

– Recitation af Den Hellige Koran (udenadslære og tajwiid)

Undervisningen foregår om søndagen kl. 13.30-15.30


For mere information skriv til: alrabita_viden@live.dk


Det Islamiske Forbund afholder løbende to daglige lektioner i de fleste dage af året.

Lektionerne finder sted som udgangspunkt hver dag efter middagsbønnen (salaat al-zuhr) og eftermiddagsbønnen (salaat al-´asr) med undtagelse af fredagen. 

Det er shaykh Mohammad Fouad Al-Barazi, der varetager den daglige undervisning.

I øjeblikket består de daglige lektioner af en gennemgang af det klassiske og meget anerkendte værk (Riyaad al-Salihiin) af Imam al-Nawawi, Allahs Nåde over ham.

Desuden afholder Det Islamiske Forbund med ca. en månedsmellemrum intensive kurser. For mere information, klik her.

Følgende bøger/emner er bl.a. blevet gennemgået i årenes løb:

– Fiqh – regler, der vedrører tilbedelse (fiqh al-´ibadaat)

– Hadith – gennemgang af det klassiske værk (mukhtasar al-Taghriib wal-Tarhiib) af Ibn Hajar al-´asqalaani, Allahs Nåde over ham.

– De fyrre hadith (al-Arbi´iin al-Nawawi) med gennemgang af Nawawis egen fortolkning, og andres fortolkninger såsom ibn Daqiiq al-´iid og ibn Rajab al-Hanbaliy.

– De store synder (al-kabaa’ir) af al-Dhahabiy.

– Al-sabaa´iyyaat fil-fiqh af abil-Tayib Hamdaan bin Hamdawiyh al-Tarsuusiy.

 

Der har tidligere været ugentlige lektioner, hvor shaykh Al-Barazi har  undervist og gennemgået følgende: 

– Komparativ fiqh (fiqh muqaarin). Shaykhen nåede at afslutte afsnittet om tilbedelse (al-´ibadaat) og store dele af afsnittet om handel (al-mu´amalaat). Undervisningen foregik på et højt akademisk niveau i henhold til de fire retsskoler. Foredragsrækken blev optaget på video. Derudover blev undervisningsnoterne samlet og forventes at blive udgivet som en samlet bog i to dele, hvis Allah vil.

– Fortolkningen til (al-´aqidah al-Tahawiyyah) to gange, udover han fornyelig gennemgik værket på en intensiv weekendskursus.

– Det meget respekterede og anerkendte værk af al-Qadi ´iyad (al-Shifaa) er ligeledes blevet gennemgået. Dette klassiske værk blev gennemgået over en lang række afholdte foredrag, hvor et uddrag af forskellige fortolkninger af værket blev inddraget, herunder især 5 bindsfortolkningen af al-Milla Ali al-Qariy.

Hvert år inden pilgrimssæsonens start (mawsem al-haj) giver shaykh al-Barazi et forberedende kursus, hvor de kommende pilgrimsrejsende (al-hujjaaj) kan forberede sig til deres spirituelle rejse til Mekka. De rejsende opnår nødvendig viden, således at de kan udføre en gyldig pilgrimsrejse med alle de tilbedelser og ritualer, der hører til.

 


Weekendkurser

Det Islamiske Forbund begyndte i september 2011 at afholde intensive weekendkurser (dawraat) ca. en gang om måneden

– Det første weekendkursus (dawrah) omhandlede den islamiske overbevisning, hvor (al-´aqidah al-Tahawiyyah) blev gennemgået.

– Det andet weekendkursus omhandlede første del af principperne bag islamisk jura (usuul al-fiqh), hvor bogen (al-mustakhlas min ´ilm usuul al-fiqh) af shaykh al-Barazi blev gennemgået.

– Det tredje weekendkursus fortsatte med anden del af principperne bag islamisk jura (usuul al-fiqh), hvor bogen (al-mustakhlas min ´ilm usuul al-fiqh) af shaykh al-Barazi blev gennemgået.

– Det fjerde weekendkursus vil fortsætte med tredje del af principperne bag islamisk jura (usuul al-fiqh), hvor bogen (al-mustakhlas min ´ilm usuul al-fiqh) af shaykh al-Barazi blev gennemgået.

– Udover de nævnte weekendskurser i Danmark, har shaykh al-Barazi imødekommet en del udenlandske invitationer, der opfordrer ham til at undervise i fiqh, usuul al-fiqh og mustalah al-hadiith. Shaykh al-Barazi har bl.a. undervist i Sverige, Norge, Finland, Italien, England, Tyskland, Belgien, Holland, Slovakiet og Polen.


Foredrag

Det Islamiske Forbund i Danmark har gennem tiden haft en række gæsteforelæsere, som er blevet godt modtaget af deltagerne. Formålet med disse foredrag har været at give lytterne en god oplevelse, som påvirker deres indre.

Blandt de gæsteforelæsere vi har haft i tidens løb er følgerne:

1. Al-Shaykh, Doktor, Samir al-´imraan fra Saudi Arabien, som afholdte to foredrag. Det ene under titlen: “Seriøsitet i muslimens liv”. Det andet under titlen: “Konsekvenserne på individet og samfundet ved at følge lysterne”.

2. Ustadh, Al-Shaykh, Rashid al-Ghanushi fra Tunisien. Der afholdte et foredrag under titlen: “Islam på vej mod en ny æra”.

3. Doktor, Hasan Huwidi, Allahs nåde over ham, fra Syrien. Der afholdte et foredrag under titlen: “Menneskerettighederne i Islam”.

4. Ustadh, al-Shaykh, Hamzah Mansur, fra Jordan, under titlen: “Masjid al-Aqsas og Palæstinas status og vores forpligtigelse overfor dem.

5. Al-Shaykh, Doktor, Ali al-Faqir fra Jordan.

6. Ustadh, al-Shaykh, Nidal ´ibadi fra Jordan, under titlen: “Masjid al-Aqsa og Palæstinas gavnligheder i Koranen og sunnah”.

7. Ustadh, Majid Abu Diyab fra Palæstina, under titlen: “Mellem katastrofen (al-naqba) og friheden”.

8. Al-Shaykh, Hashim ´abn al-Rahman fra Palæstina, under titlen: “De fælder, der omringer Palæstinas sag.

9. Ustadh, Tahir Ali Jabarin, under titlen: “Udfordringerne som Palæstina står overfor”.

10. Al-Shaykh, Doktor, Muhammad al-Shamrani fra Saudi Arabien, under titlen: “Gode nyheder i en ære af håbløshed.”

11. Doktor, Raghib al-Sarjani fra Egypten, som afholdte fire foredrag. Det første under titlen: “Fremragende billeder om videnskaben i vores civilisation”. Det andet under titlen: “Indblik i vores nutidige videnskab”. Det tredje under titlen: “Islam og viden om livet”. Det fjerde foredrag omhandlede: “Før du bliver en lærd…”.

12. Ustadh, Doktor, Ja´far ´abd al-Salaam, som afholdte flere foredrag, der handlede om: “Fastens indflydelse på individet og samfundet”.

13. Al-Shaykh, Doktor, ´akramah Sabri fra al-Quds i Palæstina, under titlen: “Masjid al-Aqsa og de udspekulerede planer”.

14. Al-Shaykh, Muhammad Ahmad Hussein fra al Quds i Palæstina under titlen: “Masjid al-Aqsa og dens indflydelse på muslimernes identitet”.

15. Al-Shaykh, Muhammad Hussein Ahmad, Ustaadh i afdelingen for usuul al-Diin i Universitetet Al-Azhar, afholdte i anden halvdel af Ramadan måned 2009 et foredrag med titlen: “Profeten, Allah velsignelser og fred være med ham, barmhjertighed for menneskeheden. 

16. Al-Shaykh, Ahmad Ali Sulaiman fra Egypten, som afholdte en række foredrag under sit ophold i Danmark under Ramadan-måned.

17. Al-Shaykh, Muhammad Hamudah fra Egypten, som afholdte en række foredrag under sit ophold i Danmark under Ramadan-måned.

18. Doktor, Sultanah Falah al-Ruwaili fra Saudi Arabien, som afholdte et foredrag for kvinder, den første under titlen: “Udfordringerne for den islamiske familie i vesten”. Det andet oplæg var et åbent diskussionsforum med de kvindelige deltagere omkring det forrige foredragsemne.

19. Doktor, Ismail ´abd al-Majid med egyptisk oprindelse og engelsk statsborgerskab, som har speciale i de matematiske videnskaber. Han afholdte to foredrag. Det første under titlen: “Solen farer mod dens destination”. Det andet foredrag under titlen: “Jeg sværger sandelig ved stjernernes placering”. Begge foredrag blev afholdt med udgangspunkt i den moderne matematisk videnskab.