Analyser


*Wa thiiqat al-ahwaal al-shakhsiyah lil-muslimiin fii al-duwal ghayr muslimah


*Athar al-daruura wal-hajah wa umuum al-balwa fi ma yahilu wa yahrum minal mihan wal wadhaif kharija diyar al-islam 


De Konsekvenser, som nødvendigheder, behov og vanskeligheder har på det tilladte og det forbudte mht. erhverv og stillinger, som befinder sig udenfor de islamiske lande


Islams position mht. musik og sang