Om Os

bismillah

Navn, definition og hjemsted

– Forbundets navn er Det Islamiske Forbund i Danmark.

– Det Islamiske Forbund er en Islamisk almennyttig institution, der arbejder på at præsentere Islam som helhed og som en kosmopolitisk religion, 
der har de mest bæredygtige og unikke principper samt de fineste værdier. Endvidere arbejder institutionen aktivt til fordel for det islamiske mindretal i Danmark.

– Det Islamiske Forbunds hjemsted er Københavns kommune.


Baggrund

Det Islamiske Forbund blev stiftet den 16. december 1991 for at imødekomme det stigende behov for islamiske aktiviteter i Danmark. Der har været et ønske om at værne omkring den muslimske minoritet samt bidrage til en dybere forståelse for Islams enestående og bæredygtige principper. Ligeledes har der været et behov for positive rollemodeller, der kunne indgå aktivt i konstruktiv dialog med andre kulturer i henhold til Koranen og sunnah. Disse ønsker og tanker førte til stiftelsen af Det Islamiske Forbund i Danmark.


Formål

– At udgøre et stabilt fundament, der værner om de Islamiske principper for både Forbundets medlemmer og muslimerne generelt.

– At udvikle medlemmernes og generelt muslimernes personlighed og værdigrundlag i henhold til koranens forskrifter og profeten Mohammeds lære.

– At samarbejde og koordinere med andre Islamiske foreninger, så længe formål og aktiviteter er i overensstemmelse med Forbundets.

– At skabe rum for gensidig dialog og forståelse på tværs af religioner og kulturer på en sådan måde, at det kan bidrage konstruktivt til samfundet.

– At bidrage aktivt i indsatsen for beskyttelse af menneskerettigheder generelt, og især muslimernes rettigheder, når det gælder racisme og diskrimination på grund af religion, køn, race, hudfarve, nationale og etnisk oprindelse.

– At yde støtte til muslimske kvinder, således at de kan spille en vigtig og aktiv rolle i samfundet.

– At formidle information om de danske love og regler.

– At yde støtte til religiøse, kulturelle og videnskabelige aktiviteter, bl.a. ved at åbne institutioner med fokus på uddannelse, såsom privatskoler, moskeer, foreninger og islamiske centrer.
 


Midler

Forbundet sørger for at virkeliggøre sine mål ved benyttelse af tilladte og lovlige midler, såsom følgende:

– At holde undervisnings- og kulturelle kurser, samt foredrag og konferencer. Der uddeles løbende pjecer og bøger med det formål at forbedre forståelsen og indsigten for det danske samfund.

– At deltage aktivt med de institutioner, der yder en aktiv indsats i bekæmpelsen af kriminalitet, vold, narko, terrorisme, arbejdsløshed og opløsning af familien.

– At formidle viden om Islams principper ved samtidig at tage afstand fra og afvise på de kraftigste enhver form for fanatisme, terrorisme og voldelig aktiviteter.

– At arrangere kulturelle aktiviteter til børn og unge med det formål at udvikle deres kulturelle viden og sprogfærdigheder.

– At arrangere sports aktiviteter til alle forbundets medlemmer.

– At arrangere forskellige aktiviteter for kvinder.

– At udvide forbundets aktiviteter i andre danske byer.
  


De fundamentale byggesten

Det Islamiske Forbund bygger på tydelige retningslinjer og fundamentale byggesten, der danner grundlaget for Forbundets arbejde. Disse kan opsummeres til følgende: 

– Islam er et omfattende system, der berører samtlige dele af livet.

– Den Hellige Koran og den ædle sunnah er kilden til Det Islamiske Forbunds indsigt i de islamiske regelsæt i henhold til ahl al-sunnah wal-jama´ah.

– Ethvert menneskes position kan accepteres eller afvises på nær den ufejlbare, må Allahs Velsignelse og Fred være med ham. Vi skader og bagtaler ikke andre i tilfælde af uenigheder. Vi lader dem være til deres intentioner.

– Uenigheder omkring juridiske forgreninger af ældre og nyere dato, er ikke en årsag til religiøs splittelse. Denne uenighed bør ikke føre til fjendskab eller had, og enhver lærd med de nødvendige kvalifikationer får belønning for sin selvstændige position. Der er intet i vejen for, at der søges videnskabelig verifikation i sager, der er uenighed omkring, og at der samarbejdes med henblik på at komme sandheden nærmere og få en dybere indsigt i realiteterne. 

– Vores relationer med dem, som vi er uenige med, følger følgende princip: vi samarbejder omkring det, som vi er enige omkring, og vi undskylder hinanden for uenigheder, der vedrører religionens forgreninger. 

– Vi søger med vores islamiske arbejde at føre konstruktiv dialog, vise åbenhed og tolerance overfor alle indenfor de islamiske rammer samt bidrage i det, der gavner alle væsener.

– Vi følger en balanceret tilgang i vores kald til Islam. Vi opfordrer til anstændighed og blidhed i interaktion med andre, og til at have positivt tiltro til andre mennesker.

– Vi anser muslimerne i Skandinavien generelt og Danmark især for værende vores første og fremmeste prioritet.

– Det Islamiske Forbund er hverken en konkurrent eller substitut for andre islamiske organisationer. Tværtimod er vi åbne og villige til at samarbejde med alle, der ønsker at tjene muslimerne og deres interesser.