Tahara (renselse)

Må jeg bruge vand, som er blandet med noget andet? Skal jeg udføre wuduu' før ghusl?

Brug af iblandet vand til at fjerne en tilstand af rituel større urenhed og lave (wuduu’) før bad
Spørgsmål:
  • Er det nødvendigt for vand ikke at være blandet med noget andet, således at det kan bruges til at fjerne en tilstand af større rituel urenhed?
 
  • Er det nødvendigt at lave (wuduu’) før bad (ghusl) eller er det tilladt at bade uden at lave (wuduu’)?
Svar:
Fjernelse af en tilstand af større rituel urenhed
Det er tilladt at bruge vand til renselse så længe dets farve, smag, eller lugt ikke har ændret sig i sådant et omfang, at det ikke længere kan kaldes ‘vand’ og ingen urenheder har faldet deri.
Afvaskning
  • Det er anbefalet dog ikke obligatorisk at udføre afvaskning (wuduu’) før badet (ghusl). Dette betyder, at man vil modtage en belønning for at udføre afvaskning (wuduu’) før badet, men hvis man ikke gør det, er ens rensende bad (ghusl) stadig gyldig.
  • Badning (ghusl med intentionen) uden udførelse af afvaskning (wuduu’) er tilstrækkelig til at fjerne både den større og mindre tilstand af rituel urenhed.
Allah Den Almægtige ved bedst.
På dansk af oversættelsesgruppen – Fatwa fra dar-alifta.org


Må en kvinde i menstruation gå ind i en moske, og må hun røre Koranen?

Den menstruerende kvindes indtræden i moskéen
 
Spørgsmål: Må en menstruerende kvinde gå ind i en moské af følgende årsager: For at modtage islamisk undervisning og for at memorere Koranen samt recitere den? Er det ydermere tilladt for en menstruerende kvinde at røre en kopi af Koranen, hvis det sker indirekte gennem en barriere(haa’il), der forhindrer direkte kontakt.
 
Svar: Af Dr. Ali Goma Muhammed
 
Det er ikke tilladt for en menstruerende kvinde at gå ind i en moské, også selvom det er i forbindelse med islamisk undervisning eller for at memorere Koranen. Eneste undtagelse er, hvis hun blot skal passere lige igennem (´abiratah al-sabiil). Det kommer af Allahs, Den Almægtige, ord i Koranen: ”…eller når I er (junuban), medmindre I blot skal passere igennem (´abiratah al-sabiil), indtil I vasker jer” [surat al-Nisaa’, vers 43]
 
En menstruerende kvinde er i en strengere rituel urenhed end en person i (junub [som er en tilstand af ritual urenhed, der opstår ved f.eks. samleje]). Dette skyldes, at en person, som er i en tilstand af (junub) til enhver tid kan tage et bad (ghusl) og blive ren, hvorimod den menstruerende kvinde forbliver i en rituel uren tilstand, indtil hendes periode er ovre. Det er blevet berettet, at Profeten, Allahs velsignelser og fred være med ham, sagde: ”Moskéen er ikke tilladt for hverken den menstruerende kvinde eller en person i (junub)” [Overleveret af Abu Dawud, al-Bayhaqi og Bukhari i Al-Tariikh al-Kabiir].
 
Selvom denne hadiith er svag, bliver den anvendt af majoriteten af muslimske lærde og i afgørelser (fatwa) udstedt af (al-salaf al-saalih) samt de fire rets-skoler.
 
Blandt Maliki lærde strækker man endda forbuddet til også at gælde, hvis den menstruerende kvinde blot passerer gennem moskéen [dvs. et meget kortvarigt og utilsigtet ophold]. Dette kan slås op i Bidayat al-Mujtahid af Ibn Rushid – en Maliki lærd – der sagde: ”Nogle lærde tillader for en menstruerende kvinde at indtræde en moské, uagtet om hun bliver der, eller blot passerer igennem. Disse lærde omfatter bl.a.: Dawud, dvs. (al-Zahiriy) og hans følgere. [Dawud al-Zahiriy er grundlægger af Zahiryah rets-skolen]
 
Konklusion 
På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at de, som tillader en menstruerende kvinde at gå ind i en moské er Zahiriyah rets-skole, og deres standpunkt er svagt, når det sammenlignes med majoriteten af muslimske lærdes standpunkt, og heriblandt finder vi følgerne af de fire rets-skoler.
 
At røre en kopi af Koranen 
De 4 retskafne imamer er entydigt enige om, at det er forbudt for en menstruerende kvinde at røre en kopi af Koranen. Majoriteten af muslimske lærde har ligeledes taget den position, at det er forbudt for en menstruerende kvinde at recitere Koranen. I Maliki rets-skolen er det dog tilladt for den menstruerende kvinde at læse en lille del af Koranen, men dog uden at røre den. Dette gælder pga., at hun er undskyldt, menstruationsperiodens længde og fordi det ikke skal medføre, at hun glemmer, hvad hun har memoreret af Koranen
 Ovenstående burde besvare spørgsmålet. Og Allah, Den Højtærede og Ophøjede, ved bedst.
 På dansk af oversættelsesgruppen – Fatwa fra Dar-alifta.org


Må man nøjedes med at stryge en våd hånd over ens sokker i (wuduu')?

At stryge en våd hånd henover sokker (al-mash)
 
Spørgsmål 
Vi bemærker, at en del går med sokker, som er tyndt vævet, og hvor vand kan trænge igennem. Er det i sådan et tilfælde tilladt at stryge en våd hånd (al-mash) henover sokkerne for derefter at bede med dem?
 
Svar 
Af Dr. Ali Goma Muhammad 
Ifølge majoriteten af muslimske lærde, er det tilladt at stryge en våd hånd henover sokker under følgende betingelser: 
  • Sokkerne skal være lavet af læder. 
  • De skal kunne holde til, at man går i dem. 
  • Man skal have iført sig dem i en tilstand af renlighed (wuduu’). 
Legitimiteten af dette underbygges af en beretning overleveret fra al-Mughirah ibn Shu’ban, hvori det fremgår ”at Profeten, Allahs velsignelser og frem være med ham, strøg henover sine sokker og sandaler” [Ahmed, Abu Dawud og Tirmidhi – som erklærede denne beretning for værende autentisk].
 
Majoriteten af muslimske lærde har holdt denne beretning op imod de beretninger, der omhandler læderfodtøj (khuf). Hvilket har fået dem til at kræve samme betingelser opfyldt for sokker som for læderfodtøj (khuf). Dog mener få andre lærde – herunder nogle Hanbalis og senest [Jamal al-Din] al-Qasimi og Ahmed Shakir, som har taget den nævnte beretning direkte og tillod at stryge (al-mashu) henover sokker uden yderligere restriktioner, dvs. uagtet tykkelse af sokker, om de dækker hele foden eller der måtte være huller i.
 Baseret på ovenstående kan det konkluderes, at det er forbudt at stryge henover gennemsigtige/tynde sokker, ifølge majoriteten af de muslimske lærde, men tilladt af nogle få andre lærde.
 Ovenstående burde besvare spørgsmålet. Og Allah, Den Højtærede og Ophøjede, ved bedst.
  
På dansk af oversættelsesgruppen – Fatwa fra Dar-alifta.org


Må man recitere Koranen, når man ikke er i (wuduu')?

At recitere Koran i fravær af rituel renlighed (wuduu’) 
 
Spørgsmål: Er det tilladt at recitere Koranen, når man ikke er i (wuduu’)?
 
Svar: Af Dr. Ali Goma Muhammed
 
Der er ingen indvendinger imod at recitere Koranen, når man ikke er i (wuduu’). Det er ligeledes tilladt at læse i en kopi af Koranen forudsat, at man ikke kommer i direkte berøring med den. [Man kunne eventuelt få en anden til at bladre side for en]. Allah, Den Ophøjede, siger i Koranen:
 
 ”Kun de, som er blevet renset, må røre den ” [surat al-Waaqi´ah, vers 79]
 
Vores ærede Profet, Allahs fred og velsignelser være med ham, plejede at recitere Koran i adskillige tilstande på nær da han, Allahs fred og velsignelser være med ham, var i (janaabah [som er en tilstand af rituel urenhed, der opstår ved f.eks. samleje]).
 
Og Allah, Den Højtærede og Ophøjede, ved bedst.
  
På dansk af oversættelsesgruppen – Fatwa fra Dar-alifta.org