Om Koranen

bismillah

Koranen (Al-Qur'aan)

Den originale tekst i de fleste af de tidligere bøger gik helt tabt, og kun en oversættelse af dem eksisterer i dag. På den anden side er Qur’an i dag, som den var. da den blev åbenbaret til profeten, ikke et ord eller en stavelse er ændret. Den er til stede i dag i sin originale tekst, og Guds ord er derigennem blevet bevaret til evig tid. 

I de tidligere bøger skete der en sammenblanding af menneskers ord og Guds ord, men i Qur’an finder vi udelukkende Guds ord – og disse i deres oprindelige renheds form. Dette er blevet indrømmet selv af Islams modstandere. 

Hvad angår de andre åbenbarede bøger, kan det siges, at de på grundlag af deres historiske oprindelse ikke kan tilskrives den profet, der siges at være deres ophav, i nogle tilfælde kan det ligeledes gennem autentiske beviser siges, at man ikke engang ved til hvilke profeter, og på hvilken tid de er fra. Hvad angår Qur’an, så er det hævet over enhver tvivl, at de er åbenbaret til Muhammad (fred være med ham). Bevisførelsen er så omfattende og så overbevisende og stærk, at selv de største modstandere af Islam ikke kan betvivle den. Beviserne er så detaljerede, at selv situation og sted for åbenbaringen for mange vers, vedkommende er kendt med sikkerhed. 

De tidligere åbenbarede bøger blev nedsendt, i et sprog der for længst er uddødt. Ingen nationer eller samfund taler i dag de sprog, og der er kun få personer, der hævder, at de har kendskab til dem. Så selv om disse bøger eksisterede i dag i deres uændrede form, ville det være umuligt på vores tid at forstå, tolke og efterleve dem. Modsat er Qur’an på et sprog, der lever, og som millioner af mennesker taler, og endnu flere millioner kender det og forstår det, og der bliver undervist i det på næsten ethvert universitet verden over. Ethvert menneske kan lære det, og for dem der ikke har tid til at lære det, er der mulighed for, at finde mennesker der kan det hvor som helst, og som kan forklare hvad det er der står i Qur’an. 

Enhver af de eksisterende hellige bøger som findes blandt alverdens nationer, er blevet adresseret til bestemte folk eller nationer. Hver af dem indeholder befalinger der synes at være bestemt for en særlig periode i historien, og som alene synes at skulle være behjælpelig i en bestemt tidsalder. Der er ingen behov for dem i dag, og deres lære kan ikke uden videre praktiseres i dag. Det er ganske klart, at disse bøger var for et bestemt folk, og ikke for verden som helhed. Desforuden blev de ikke sendt for at skulle følges permanent af det folks efterkommere, men de var tiltænkt for en kortere periode. I modsætning til dette, er Qur’an tiltænkt hele menneskeheden, end ikke en enkelt sekvens kan mistænkes for at være ment for et enkelt folk alene. Efter samme mønster er alle befalinger og alle henvisninger i Qur’an nogle, der kan praktiseres og handles efter på ethvert sted og til enhver tid, hvilket beviser at Qur’an er en bog, der er tiltænkt hele den samlede menneskehed som en evig livsmodel for menneskelivet. 

Der er ingen fornægtelse af de tidligere guddommelige bøger indhyllet i det gode og dydige som de står for, da de også belærer om en moralsk og sandfærdig måde at leve på. Men ingen af dem var omfattende nok til at rumme alt hvad der er nødvendigt for et retskaffent menneskeliv. Nogle af dem overdriver på en måde, andre på en anden. Det er alene Qur’an, som omfatter alt det der var godt i de tidligere bøger, og desforuden fuldkommengør Allahs vej, og præsenterer den i sin helhed, og uddyber den livsform der omfatter alt hvad der er behov for hos mennesket på denne jord. 

På grund af menneskenes manipulationer, er mange ting blevet tilføjet i disse bøger, som i virkeligheden strider mod de faktiske forhold, ting der strider mod sund fornuft og strider mod ethvert retfærdighedsinstinkt. Der er ting i dem, der er både onde og uretfærdige, og som vil fordærve menneskets tro og handlinger. Desuden er der desværre blt tilføjet ting, der er perverterede, uanstændige og højst umoralsk. Qur’an er fri for al den slags. Den indeholder intet, der strider mod fornuften, og intet der kan bevises at være forkert. Ingen ting i Qur’an kan siges at være uretfærdige, og intet er misvisende. Intet spor af noget der er umoralsk eller uanstændigt, findes der i den. Fra begyndelsen til enden er det en bog fuld af visdom og sandhed. Den indeholder det højeste indenfor filosofi, og den indeholder den mest passende lov for den menneskelige civilisation. Den peger på den rette vej og leder mennesket til succes og frelse. 

Det er på grundlag af disse særlige kendetegn i Qur’an, at alverdens folk er blevet påbudt at tro på den, og at opgive alle andre bøger og at følge den alene. Studiet af Qur’an i forhold til de andre guddommelige bøger vil tydeligt vise, at troens natur, som den fremgår af Qur’an, ikke er identisk med troen beskrevet i de tidligere bøger som vi har dem i dag.  

Troen på de tidligere bøger bør begrænses til en bekræftelse på, at de alle var fra Gud, at de var sande, og at de blev nedsendt for i deres tid, at opfylde de samme formål som Qur’an i dag gør det. Troen på Qur’an skal være sådan, at det for os er Guds eget og absolutte ord, at det er helt sandfærdigt, og at hvert ord i den er blevet bevaret, at alt nævnt deri er korrekt, og at det er ethvert menneskes pligt at bringe befalingerne til i Qur’an udførelse i sit livsforløb, og alt hvad der strider mod dette, må vi fornægte.

Uddrag fra Islams principper af Abul a´la Maududi