Artikler

Den Hellige Koran - Den Mageløse og Overlegene Autoritet

Uddrag af (al-Mustakhlas) skrevet af shaykh Mohammad Fouad al-Barazi
Den Hellige Koran
 
Definition
 
Den Hellige Koran defineres som Allahs tale, som den loyale ånd (Englen Jibreel) sænkede ned på sendebuddets, Allahs velsignelser og fred være med ham, hjerte på arabisk og med den sande betydning. Koranen er dermed et bevis for sendebuddet på, at han sandelig er Allahs sendebud, og at den er en lov for menneskene, hvorved de kan retledes ved dens retningslinjer, og være i tilbedelse (tilnærme sig Allah), når de recitere den. Koranen er det, som er nedskrevet, og hvis indhold er samlet/indbundet mellem en for- og bagside (Al-Mushaf). Desuden starter Koranen med (surat al-Fatihah) og ender med (surat al-Naas), og Den er kommet til os gennem utallige skriftlige og mundtlige beretninger (tawaatur) generation efter generation, beskyttet for enhver ændring og substitution. Hvilket bliver bekræftet gennem Allahs, den Ophøjedes, ord: ”Vi har sandelig sendt påmindelsen ned, og Vi vil sandelig bevare den” (surat al-Hajar, vers 9).
 
Koranen er Mageløs 
Det, der gør Koranen unik, er følgende: 
 • Både Koranens ordlyd og betydning er alene fra Allah, den Ophøjede. 
 • Koranens arabiske ordlyd er præcis det, som Allah lod sænke ned på Hans sendebud. Sendebuddet, Allahs velsignelser og fred være med ham, var således ikke andet end en formidler af det. 
 • Det er blevet formidlet gennem massevis af kilder, der ikke efterlader tvivl om beretningers pålidelighed og originalitet.
 
Koranens unikke status medfører to beviser: 
 • Det første bevis på, at Koranen er en Autoritet, der forpligter menneskerne, og dens regler er lov, som er obligatorisk at følge, er, at Koranen er fra Allah, Den Ophøjede, og er kommet til menneskene generation efter generation gennem massevis af beretninger, der ikke efterlader tvivl for dens pålidelighed og originalitet. 
 • Det andet bevis på, at Koranen er fra alene fra Allah, er, at ingen har kunnet fremstille noget, der ligner. Altså et bevis på, at Koranen er overlegen, og mennesket er underlegen.
 •  
Hvad betyder det, at Koranen er Overlegen? 
Koranens overlegenhed skyldes, at intet kan sammenlignes med det. Og beviset på dette er, at mennesket har vist sig at være magtesløs, når det gælder om at fremstille noget, der ligner. Før vi kan sige, at Koranen er Overlegen, og mennesket er underlegen skal følgende betingelser var opfyldt. 
 • For det første, skal der være en udfordring tilstede, der giver plads til modstand. 
 • For det andet, skal der være noget, der skubber udfordreren til at tage kampen op. 
 • For det tredje, skal der ikke være noget, der forhindrer modstanderen i at stille op til udfordringen. 
I Koranen er udfordring tilstede, og udfordrernes bevægegrunde er at modbevise den, og der ingen forhindringer tilstede, der udelukker udfordrerene til at tage kampen op. På trods af dette har ingen kunne modbevise den, og ingen har kunnet fremstille noget lignende. Hvilket beviser Koranens Overlegenhed.
 
Forskellige opfattelser for Koranens Overlegenhed 
De lærde er enige om, at mennesket opfattelsesevne ikke endnu har formået at forstå Koranens Overlegenhed til fulde. Det er således, at jo mere, der reflekteres over versene i Den Hellige Koran, jo flere nye vinkler kommer frem, der viser Koranens Overlegenhed. Og vi har ovenfor nævnt beviset for, at Koranen er Allahs, den Ophøjede, ord.
 
Her nævnes nogle af de ting ved Koranens Overlegenhed, som er nået vores erkendelse 
 1. Forbindelsen mellem dens fænomener, betydninger, regler og systemer. 
 1. Overensstemmelse mellem det versene påpeger, og det, der med tiden er fremkommet og bevist igennem videnskab. 
 1. Formidling af hændelser, som kun den, der har kenskab til det usynlige, kender til. 
 1. Koranens elegante stil, indholdsrige betydninger og dens evne til at påvirke og tiltrække.
 
De forskellige typer af befalinger i Koranen 
 • Befalinger, der omhandler overbevisningen, altså det, som er obligatorisk for den troende at være overbevidst om: Allah, englene, Bøgerne, sendebudene og den sidste dag. 
 • Befalinger, der omhandler karakteren, dvs. det indre/hjertet. De fornemme egenskaber, som er obligatorisk for den troende at tilegne sig samt de beskidte egenskaber, som den troende skal gøre sig fri af. 
 • Befalinger, der omhandler handlingerne, dvs. det ydre. Altså den troendes adfærd, såsom tale, handlinger, aftaler og opførsel mv. Den tredje type befaling er Koranens juridiske disciplin,( fiqh al-Qur’aan). Koranens befalinger, der vedrører handlingerne, kan opdeles i to kategorier:
 
                   a.  Befalinger, der omhandler tilbedelses ritualer (al-´ibadaat), såsom bøn, faste,  pilgrimsrejse, (zakah) og andre tilbedelsesritualer, der har til formål at skabe en forbindelse mellem den troende og dens Herre.
                   b.   Befalinger, der omhandler relationer mellem mennesker (al-mu´aamalaat), såsom aftaler, kontrakter og opførsel samt hvordan den troende skal forholde sig til strafformer, kriminalitet og alt andet, der har med menneskernes relationer til hinanden.
 
Uddrag af (al-Mustakhlas) skrevet af shaykh Mohammad Fouad al-Barazi