Vielser (Nikah)

bismillah

Bryllup

Det Islamiske Forbund i Danmark har vielsesbemyndigelse fra Familiestyrelsen og derfor godkendt til at foretage vielser. Indgåelser af ægteskab i Det Islamiske Forbund er juridisk gyldigt på samme måde som vielse på rådhuset. Det er således muligt at opnå en gyldig borgerlig vielse og en gyldig islamisk vielse på samme tid her i Det Islamiske Forbund.

For at blive gift i Det Islamiske Forbund skal følgende betingelser være opfyldt:

– Begge parter skal være fyldt 18 år.

– Begge parter skal have en gyldig opholdstilladelse i landet.

– I skal medbringe og aflevere en prøvelsesattest, som jeres kommune har udstedt.

– Ved indgåelse af ægteskabet skal begge parter være til stede og medbringe dokumentation i form af pas eller sygesikring. Begge parter bliver bedt om at underskrive den udarbejdede kontrakt.

– Ved indgåelse af ægteskabet skal to vidner fra parrets side overvære ceremonien og begge vidner skal medbringe dokumentation i form af pas eller sygesikring.

– Når I skal giftes, skal I huske at kontakte Det Islamiske Forbund og aftale en tid.