Det Islamiske Forbund i Danmark

Muslim Association of Denmark الرابطة الإسلامية في الدانمارك

Mænd

Undervisningen for mænd omfatter følgende emner:

 

 

 

Arabisk undervisning:

- Læsning i henhold til al-qaa'idah al-baghdaadiyah 

- Ordforråd 

- Grammatik

- Recitation af Den Hellige Koran (udenadslære og tajwiid)

Undervisningen foregår om søndagen kl. 13.30-15.30

For mere information skriv til: alrabita_viden@live.dk