Det Islamiske Forbund i Danmark

Muslim Association of Denmark الرابطة الإسلامية في الدانمارك

Daglige Lektioner

Det Islamiske Forbund afholder løbende to daglige lektioner i de fleste dage af året.  

 

Arabisk

Lektionerne finder sted som udgangspunkt hver dag efter middagsbønnen (salaat al-zuhr) og eftermiddagsbønnen (salaat al-´asr) med undtagelse af fredagen.

Det er shaykh Mohammad Fouad Al-Barazi, der varetager den daglige undervisning.

I øjeblikket består de daglige lektioner af en gennemgang af det klassiske og meget anerkendte værk (Riyaad al-Salihiin) af Imam al-Nawawi, Allahs Nåde over ham.

Desuden afholder Det Islamiske Forbund med ca. en månedsmellemrum intensive kurser. For mere information, klik her.

Følgende bøger/emner er bl.a. blevet gennemgået i årenes løb:

- Fiqh - regler, der vedrører tilbedelse (fiqh al-´ibadaat)

- Hadith - gennemgang af det klassiske værk (mukhtasar al-Taghriib wal-Tarhiib) af Ibn Hajar al-´asqalaani, Allahs Nåde over ham.

- De fyrre hadith (al-Arbi´iin al-Nawawi) med gennemgang af Nawawis egen fortolkning, og andres fortolkninger såsom ibn Daqiiq al-´iid og ibn Rajab al-Hanbaliy.

- De store synder (al-kabaa'ir) af al-Dhahabiy.

- Al-sabaa´iyyaat fil-fiqh af abil-Tayib Hamdaan bin Hamdawiyh al-Tarsuusiy.

Der har tidligere været ugentlige lektioner, hvor shaykh Al-Barazi har  undervist og gennemgået følgende: 

- Komparativ fiqh (fiqh muqaarin). Shaykhen nåede at afslutte afsnittet om tilbedelse (al-´ibadaat) og store dele af afsnittet om handel (al-mu´amalaat). Undervisningen foregik på et højt akademisk niveau i henhold til de fire retsskoler. Foredragsrækken blev optaget på video. Derudover blev undervisningsnoterne samlet og forventes at blive udgivet som en samlet bog i to dele, hvis Allah vil.

- Fortolkningen til (al-´aqidah al-Tahawiyyah) to gange, udover han fornyelig gennemgik værket på en intensiv weekendskursus.

- Det meget respekterede og anerkendte værk af al-Qadi ´iyad (al-Shifaa) er ligeledes blevet gennemgået. Dette klassiske værk blev gennemgået over en lang række afholdte foredrag, hvor et uddrag af forskellige fortolkninger af værket blev inddraget, herunder især 5 bindsfortolkningen af al-Milla Ali al-Qariy.

Hvert år inden pilgrimssæsonens start (mawsem al-haj) giver shaykh al-Barazi et forberedende kursus, hvor de kommende pilgrimsrejsende (al-hujjaaj) kan forberede sig til deres spirituelle rejse til Mekka. De rejsende opnår nødvendig viden, således at de kan udføre en gyldig pilgrimsrejse med alle de tilbedelser og ritualer, der hører til.